Social media buttons

PCStitch

用户
 • 0.0
 • 评分_0
 • 7
Softonic
 • 9
 • 评分_9
 • 评分_9
您的投票:
您的投票
 1. 0
软件授权:
共享软件
语言:
英语
操作系统:
 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows 8
最新版本:
9 Pro/Standard 2010-01-11
最近一个月下载量:
33
大小:
57.0 MB
开发者:
官方网站
关闭

PCStitch is full compatible with:

 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows 8

你仍可以抱怨以下必需品

最低系统配置
最小 被推荐
处理器: 90 MHz 500 MHz
内存: 32 MB 128 MB
硬盘空间: 130 MB 130 MB
显示器分辨率: 800 x 600 1024 x 768
PCStitch还兼容
关闭

Available languages

 • 英语
关闭

PCStitch的版本

PCStitch的所有版本
版本 软件授权 语言 操作系统 下载
PCStitch 9 Pro/Standard 2010-01-11 共享软件 英语
 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows 8
下载

您知道一个新的版本? 通知我们

请及时通知我软件升级信息,并将该软件添加到我的收藏列表

关闭

使用限制

 • 限制保存和打印功能

专业的十字形软件

艾可

你认为PCStitch怎么样?

您的虚拟形象
所有评论
下载 PCStitch

Top Downloads: 折纸手工

赞助
 1. 专业的十字形软件

全部有关PCStitch

PCStitch的相关软件

PCStitch PCStitch

Softonic
推荐

 • 9
 • 9
用户
 • 4.7
 • 4.7
下载

补充PCStitch

 • 我们不知道还能为PCStitch补充什么 你知道吗 通知我们